All for Joomla All for Webmasters

Д Доставка на компресиран природен газ

„Сигма инвест“ЕООД повече от 10 години доставя компресиран природен газ на промишлени обекти в цялата страна. Фирмата разполага със собствена метанстанция, както и със собствен логистичен парк.   Логистичния парк включва: гараж, товарни автомобили отговарящи на всички изисквания на ADR и транспортируеми платформи тип BDF.

...

Прочете пълната информация за доставка на компресиран
природен газ

ИИзграждане на газови инсталации

Една от дейностите на „Сигма инвест“ЕООД e пълен газов инженеринг , който включва:

  1.           Предпроектно проучване: представлява посещение на обекта от наш екип, обследване на терена, преценка за отстояния от съществуващи сгради, възможности за изграждане на газови инсталации и позициониране на бъдеща площадка за платформи /трейлери/.
  2.           Проектиране: извършва се от проектанти с пълна правоспособност, работещи основно в сферата на компресирания природен газ;
  3.           Изграждане на цялостни газови инсталации, което включва:

...

Прочетете цялата информация относно изграждане на газови инсталации

ААбонаментно обслужване

„Сигма инвест„ ЕООД притежава удостоверение на основание чл.36, ал.6 от Закона за техническите изисквания към продуктите издадено от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор. В тази връзка фирмата сключва договори за абонаментно техническо обслужване на газови инсталации , работещи на природен газ, както и на котелни помещения.

...

Прочетете цялата информация за абонаментно обслужване

ООборудване под наем

„Сигма инвест„ ЕООД предоставя като опция на своите клиенти възможност за отдаване на оборудване под наем. Фирмата разполага с:

...

Прочетете цялата информация за оборудване под наем

ППроектиране на газови инсталации

„Сигма инвест„ ЕООД изработва технически проекти за изграждане на газови инсталации на промишлени и обществено-административни потребители. 

...

Прочетете цялата информация относно проектиране на газови инсталации